Avloppspartner i Östergötland

Din totalleverantör av BioKube minireningsverk i Motala, Norrköping, Linköping och övriga Östergötland.

Har du en icke-godkänd avloppsanläggning? Ingen mer oro över avloppsvatten!

Vi hjälper dig hitta den reningslösningen som passar just ditt avlopp och dina behov.

Kontakta oss för gratis rådgivning & offert »

Krilles Alltjänst / Entreprenad

Med över 10 års erfarenhet av markjobb utför vi det mesta inom grävning i Norrköping, Linköping, Motala och övriga Östergötland! Grävarbeten utföres med liten och smidig traktorgrävare.

Våra maskiner: Traktorgrävare (Volvo BL71), Doosan DX10Z

Hur funkar en BioKube?

 

1) Inlopp från huset i slamavskiljaren,

2) Inlopp från slamavskiljaren till reningsanläggningen. Det patenterade tidsstyrda inloppet jämnar ut belastningsfluktuationer under dygnets timmar. Därmed säkerställs en jämn och hög reningskvalitet utan risker för miljön.

3) Returspolning från reningsanläggningen till slamavskiljaren, bl.a. för avlägsnande av slam från reningsanläggningen och för borttagning av fosfor. BioKubes patenterade returspolning motverkar bildning av illaluktande svavelväte i slamavskiljaren och säkerställer en konstant hög reningskvalitet trots fluktuerande belastning till följd av semestrar o.s.v.

4) Utlopp från reningsanläggningen till naturen. Biokubes utlopp ligger på endast 40 centimeters djup, vilket betyder att man alltid kan skapa fall till recipienten.