BAGA Markbädd & Infiltration

 

Beroende på marktyp där bädden skall anläggas väljs antingen en infiltration eller en markbädd. Alla våra infiltrationer och markbäddar byggs upp av bioModuler och spridarplattor.

Biomodulen förbättrar syresättningen av den bakteriekultur som reducerar föroreningar i hushållets avloppsvatten (vatten från bad, dusch, tvätt, disk och toalett) och bryter ner de föroreningar som finns i avloppsvattnet.

I anslutning till bädden anläggs en slamavskiljare som tar hand om de föroreningar som bädden inte kan bryta ner. Från slamavskiljaren rinner vattnet med självfall, men det kan även pumpas – det gynnar både reningsfunktionen och bäddens livslängd.

Spridarrören som ligger utmed biomodulerna fördelar vattenflödet längs bädden, medan biomodulernas struktur fördelar vattnet i sidled.

När vattnet passerar genom biomodulen fördelas det över hela ytan och filtreras genom den biohud som bildats där. Biohuden förses med syre via ventilationsrör i båda ändar av biomodulerna. Vattnet fortsätter ner i spridnings plattan som fördelar vattnet över infiltrationsytan och ett eventuellt förstärkningslager.

 

Fördelar

  • Optimerad syresättning
  • Ingen risk för igensättning
  • Hög reningsgrad
  • Mindre materialåtgång

 

Används då markförhållandena är sådana att när utgående vatten har passerat bädden så kan det infiltreras ner i underliggande mark.

Används när marken under bädden är så tät (ex. lera) att det utgående vattnet inte kan tas upp av den underliggande marken, eller att grundvattennivån är alltför hög.

Broschyr - Biomoduler

 

Kontakta oss Idag för gratis rådgivning / offert! 

Ring: 072- 019 19 72 eller använd formuläret nedan!